OBR-OZE w budowie

Budowa Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Odnawialnych Źródeł Energii w Bujakowie rozpoczęta. Obserwój postępy prac w Naszym wirtualnym dzienniku budowy

pv-p1040049.jpg
Czysta energia z natury
Projektujemy i realizujemy instalacje fotowoltaiczne o mocy od 1 kWp po farmy fotowoltaiczne.
b4.png
Źródło energii
ma znaczenie
Zobacz nasze wybrane realizacje instalacji fotowoltaicznych i sprawdź jak działają !

OBR-OZE w Bujakowie

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Odnawialnych Źródeł Energii w Bujakowie.

Projektowany budynek Ośrodka Badań i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii ma za zadanie stworzyć miejsce pracy do badań nad nowoczesnymi technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy energia wiatru, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Badania te będą polegały na pomiarach, analizach, testach i symulacjach możliwości wykorzystywania danych źródeł energii odnawialnej, w zależności od zastosowanych technologii urządzeń przetwarzających energię, uwarunkowań klimatycznych i terenowych oraz na prognozach zapotrzebowań danych technologii w udziale gospodarki energetycznej.

Czytaj więcej

Słońce rocznie generuje 86 000 TW energii 100%
Wiatr rocznie generuje 780 TW czystej energii 100%
Ciepło z ziemi zapewnia 32 TW czystej energii 100%
Z energii wodnej można wytworzyć 7,2 TW czystej energii 100%
Energia geotermalna 46TW / Energia pływów 7 TW 100%

Zobacz więcej

Usługi

Instalacje fotowoltaiczne

Realizujemy instalacje fotowolaiczne o mocy od 1 kWp i większe, dla klientów indywidualnych, firm i instytucji publicznych.


Dowiedz się więcej !

Badania na systemach OZE

Świadczymy usługi w postaci przeprowadzania badań na zlecenie produceta lub dystrybutora urządzeń OZE.


Dowiedz się więcej !

Pozostałe usługi

Budowa domów jednorodzinnych
Budowa i modernizacja obiektów przemysłowych i użyteczności publiczej
Projektowanie i realizacja instalacji fotowoltaicznych


Dowiedz się więcej !

Jak działa instalacja fotowoltaiczna ?

Jeśli zastanawiasz się jak działa instalacja fotowoltaiczna, możesz podejrzeć jedną z naszych instalacji o mocy 5 kWp, mają Państwo wgląd w bieżącą pracę instalacji oraz archiwalną od września 2014 roku.

Zobacz

Informacje z OBR-OZE

Czym się zajmujemy

Oferujemy projektowanie małych instalacji fotowoltaicznych, farm fotowoltaicznych oraz ich realizację na terenie całego kraju.