OBR-OZE Bujaków
Wizualizacja OBR-OZE

Projektowany budynek Ośrodka Badań i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii ma za zadanie stworzyć miejsce pracy do badań nad nowoczesnymi technologiami wykorzystującymi odnawialne źródła energii, takie jak energia słoneczna czy energia wiatru, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Badania te będą polegały na pomiarach, analizach, testach i symulacjach możliwości wykorzystywania danych źródeł energii odnawialnej, w zależności od zastosowanych technologii urządzeń przetwarzających energię, uwarunkowań klimatycznych i terenowych oraz na prognozach zapotrzebowań danych technologii w udziale gospodarki energetycznej.

Opisywane badania będą prowadzone w budynku OBR-OZE, natomiast panele fotowoltaiczne zainstalowane zostaną na dachu budynku,a elektrownie wiatrowe na terenie działki inwestora.

W związku z dążeniem w Unii Europejskiej do zwiększenia procentowego udziału źródeł energii odnawialnej względem źródeł kopalnych, przeważających w wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej w Polsce, firma MAR-BUD  jako główny inwestor  Ośrodka Badań  i Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii  miałaby zaspokoić sektor wciąż rosnącego zapotrzebowania na technologie wykorzystywane w procesie pozyskiwania tzw. energii zielonej - odnawialnej.

W ramach badań nad OZE w obiekcie OBR-OZE zostaną zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne o łącznej mocy 40 kWp  w podziale na 3 instalacje oraz dwie turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu o łącznej mocy 10 kWp.

Dzięki współpracy z Akademią Górniczo Hutniczą z Krakowa badania prowadzone w obiekcie OBR-OZE będą miały zastosowanie w projektowaniu i realizacji inteligentnych obiektów przemysłowych jak i domów jednorodzinnych.

Planowany zakres działalności:

  • projektowanie instalacji systemów Odnawialnych Źródeł Energii  nazywanych dalej OZE,
  • wdrażanie systemów OZE oraz pełna obsługa inwestycji,
  • montaż oraz serwis systemów OZE,
  • badania komputerowe : pomiary, analizy, testy, symulacje, prognozy
  • szkolenie instalatorów z zakresu instalacji OZE
  • praktyki studenckie w porozumieniu z uczelniami wyższymi
  • prelekcje dla szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych
  • wszystko odbywać będzie się w pomieszczeniach ośrodka.

W budynku zostaną zlokalizowane ponadto biura oraz sala konferencyjna.

Zapraszamy do współpracy !